Omega-Projekt

 

Nadzory budowlane

  • pełnienie funkcji kierownika budowy w zakresie konstrukcji aluminiowych
  • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie konstrukcji aluminiowych
  • sporządzanie kosztorysów 
  • przeglądy techniczne budynków  w zakresie konstrukcji aluminiowych
  • konsultacje techniczne dotyczące technologii stosowanych w fasadach i stolarce aluminiowej
  • analiza kosztorysów budowlanych
  • odbiory techniczne fasad i stolarki aluminiowej
  • sporządzanie opinii technicznych w zakresie konstrukcji aluminiowych